TELEFONY ALARMOWE

Państwowa Straż Pożarna  Świętochłowice

 

                      Telefon: 998 / 112 

 

     Komenda Miejska Policji Świętochłowice

 

                      Telefon: 997 / 112

 

                     Pogotowie Ratunkowe

 

                      Telefon: 999 / 112

 

                www.zwalczamyszkodniki.pl